Latest

COMUNICAT DE PRESĂ

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

 

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ

COMUNICAT DE PRESA

Camera Deputatilor – vot împotriva unei organizari europene a consilierilor juridici

Ordinul Consilierilor Juridici din România si Colegiul Consilierilor Juridici Cluj îsi exprima nemultumirea si îngrijorarea fata de votul negativ dat de deputatii puterii proiectului de modificare a actualei legi privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Proiectul de lege avea menirea de a aduce la nivel european o lege edictata înainte de aderarea României la Uniunea Europeana si de a limita risipa banului public. Proiectul stabilea, printre altele, instituirea unei organizatii profesionale unice a consilierilor juridici, similar modului de organizare a celorlate profesii juridice din România si corpuri profesionale din tarile membre UE. O asemenea organizare a profesiei de consilier juridic ar fi condus la aplicarea unitara a reglementarilor nationale si a practicii europene în materie.

Este de neînteles modul în care, înainte de inspectia Mecanismului de Cooperare si Verificare, majoritatea deputatilor privesc cu dispret statul de drept, legalitatea, actul de justitie si interesele nationale, în conditiile în care consilierul juridic are ca misiune asigurarea apararii drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale institutiilor publice si ale celorlalte persoane juridice de drept public sau privat, fiind, astfel, un participant activ la asigurarea legalitatii si înfaptuirea justitiei. Acest vot negativ al Camerei Deputatilor perpetueaza nelegalitatea, promoveaza în continuare cheltuirea nejustificata a banului public si pune bazele unui aviz negativ în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.

De altfel, un raport al Curtii de Conturi a României, remis Parlamentului în anul 2010, a relevat faptul ca foarte multe institutii si autoritati publice aloca sume uriase, din banii publici, pentru externalizarea serviciilor juridice, desi beneficiaza de departamente juridice si consilieri juridici salarizati.

În consecinta, solicitam Ministerului Justitiei si parlamentarilor tuturor partidelor politice sa sprijine demersul Ordinului Consilierilor Juridici din România de instituire a unei singure organizatii profesionale a consilierilor juridici si de aliniere a legislatiei în materie la Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale.

Decan, 09.04.2012

Szabó József

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Stimate Colege , Stimaţi Colegi

În primul rând va dorim tututor LA MULTI ANI si un AN NOU în care sa pasim cu întelepciune si corectitudine pentru realizarea tuturor planurilor ce ni le-am propus!

Venim si de aceasta data în sprijinul consilierilor juridici membri ai CCJ Cluj si pastrând traditia va aducem la cunstiinta masurile ce au fost implementate în cadrul Colegiului, începând cu data de 01.01.2016.

1) În primul rând reamintim tututor colegilor, ca legitimatiile tip card de identitate a consilierilor juridici au o valabilitate de 12 luni. Pe aceasta cale, rugam toti colegii ai caror carduri urmeaza a expira în perioada urmatoare, sa ne informeze din timp asupra intentiei de reînnoire a acestora pentru a demare procedura de confectionare si a va fi puse la dispozitie în timp util.

2) Si pentru acest an, Consiliul Director a decis mentinerea deciziei de reducere a taxei de înscriere în Colegiu, decizie ce a fost adoptata în conformitate cu prevederile art. 11 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, cuantumul acesteia va fi de 500 RON.
Totodata, pentru absolventii institutiilor de învatamânt superior juridic care se vor înscrie în Colegiu în primele 6 luni de la promovarea examenului de licenta, taxa de înscriere va fi de 370 RON, beneficiind astfel de o reducere de 35%. 

3) Suntem recunoscatori faptului ca multi consilieri juridici îsi platesc cotizatia cu regularitate si fara întârzieri majore motiv pentru care, Consiliul Director a decis în cazul celor care îsi achita integral cotizatia anuala, cel mai târziu pâna la data de 29.02.2016, o reducere a acesteia de 60 RON.
Reamintim consilierilor juridici care înregistreaza debite restante la cotributia lunara, ca în conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul CCJ Cluj, obligatiilor evaluabile în bani aflate la scadenta pe o perioada mai veche de 120 de zile li se vor aplica penalitati în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere urmând a fi luata masura excluderii din Colegiu.
În cazul suspendarii voluntare din Colegiul Consilierilor Juridici Cluj, în vederea reînscrierii consilierul juridic va achita o taxa de reactivare în cuantum de 200 lei indiferent de durata timpului de suspendare.

4) În conformitate cu art. 12. din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, coroborate cu dispozitiile art.5 sectiunea II din Regulamentul privind primirea stagiul si definitivarea în profesia de consilier juridic, primirea în profesia de consilier juridic si membru al Asociatiei înscris în Tabloul Consilierilor Juridici, se efectueaza în urma sustinerii si  promovarii examenului de admitere.  Aceste dispozitii vor continua sa produca efecte si pe parcursul acestui an. Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la sediul Colegiului.

5) Colegii care sunt interesati în achizitionarea de robe sau împuternici de reprezentare juridica sunt rugati sa ne contacteze pentru a va putea oferi mai multe informatii în privinta costurilor de achizitie si a procedeului de comandare a acestora.

Va multumim tuturor! 
Cu stima,
Decan
Szabo Jozsef
 

Bună ziua tuturor!

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Înainte de toate, doresc să vă urez „La mulţi ani, sănătate şi împliniri în noul an 2012!”

Voi prezenta astăzi o scurtă declaraţie privind obiectivele ministerului, dar şi ale sistemului judiciar în general în anul 2012, potrivit viziunii mele şi a echipei pe care o conduc la Ministerul Justiţiei.


Primul meu mesaj se îndreaptă către magistraţi, cei care săvârşesc direct actul de Justiţie.

Anul 2012 este unul crucial pentru Justiţia română.

Cadrul normativ fundamental aplicabil reformei este elaborat de Ministerul Justiţiei şi în bună măsură adoptat de Parlament.

În anul 2012 vom pune în aplicare şi noul Cod de procedură civilă. Vom propune data de 1 iunie 2012 pentru intrarea în vigoare.

În luna iulie 2012 vom primi un Raport de evaluare a celor 5 ani de desfăşurare a Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

- Evenimente

- Recrutare

Anul 2012 se anunţă dificil economic, avem nevoie de investiţii, care la rândul lor au nevoie de jurisprudenţă unitară în cauzele civile şi penale, de termene previzibile şi rezonabile, de eradicarea corupţiei şi egalitate de şanse.

Dificultăţile economice vor favoriza creşterea infracţionalităţii. Riposta Justiţiei trebuie să fie promptă şi adecvată. Se impune o ripostă mai eficientă contra evaziunii fiscale.

Se impune o aplicare mai fermă a legii penale. Se impun sancţiuni drastice împotriva criminalităţii de orice fel,  în special a celei organizate.

Avem nevoie de sancţiuni disuasive în cazurile de corupţie, mică şi mare. Nu putem continua să purtăm eticheta de ţară coruptă.

În această perspectivă avem nevoie, mai mult decât oricând, de profesionalism şi integritate în Justiţie.

Magistraţii trebuie să-şi continue activitatea cu curaj, dar şi cu profesionalism. Avem nevoie de o şi mai bună calitate în desfăşurarea anchetelor şi judecăţilor.

Cetăţenii trebuie să capete şi mai multă încredere că legea se aplică indiferent de condiţia persoanei, bogat sau sărac, român sau străin, magistrat, notar, executor judecătoresc, funcţionar de stat  sau de companii transnaţionale, politician sau simplu prestator de muncă fizică.

Legea trebuie aplicată energic celor care săvârşesc infracţiuni în mod organizat, interlopilor, traficanţilor de persoane, mafioţilor de tot felul, mari sau mici, legaţi sau nu de politic.

Justiţia trebuie să cureţe statul şi societatea civilă de tentaculele infractorilor profesionişti.

Justiţia trebuie să garanteze mai eficient siguranţa cetăţeanului.

Combaterea corupţiei trebuie să continue în mod susţinut, inclusiv politic, prin adoptarea de către Parlament a instrumentelor legale necesare, prin alocarea fondurilor, prin prezervarea independenţei Justiţiei, prin sprijin public deschis.

Magistraţii cinstiţi şi profesionişti trebuie să aibă curaj, să aibă încredere că ceea ce s-a început nu se va opri, că eforturile lor vor prevala.

Dar ei trebuie să militeze şi pentru o nouă mentalitate în sistemul judiciar, pentru o nouă atitudine.

Aş vrea să le spun tuturor magistraţilor: respectaţi-vă statutul, sunteţi arbitrii societăţii, deci trebuie să fiţi deasupra oricăror bănuieli!

Sunt convins că magistraţii profesionişti şi corecţi, care reprezintă cu certitudine marea majoritate în sistemul judiciar, vor înclina balanţa în favoarea profesionalismului şi a integrităţii în sistemul judiciar, deşi vremurile sunt grele şi vor fi, poate, şi mai grele.

În ceea ce ne priveşte, Ministerul Justiţiei va continua să fie echidistant politic şi să se abţină de la orice ingerinţe în desfăşurarea anchetelor penale şi a judecăţilor, aşa cum s-a procedat şi până în prezent.


În anul 2012, Ministerul Justiţiei are două obiective strategice: punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă şi un Raport MCV bun în vara anului 2012.

Aş vrea să fac o precizare: Raportul este rezultatul performanţei combinate a mai multor instituţii cu atribuţii în domeniul Justiţiei.

Pot să vă asigur că Ministerul Justiţiei îşi va realiza obiectivele proprii în cadrul MCV, ca şi până acum, şi va da tot concursul celorlalte instituţii pentru a-şi realiza, la rândul lor, obiectivele proprii.

Misiunea principală a Ministerului Justiţiei a fost elaborarea cadrului normativ fundamental aplicabil Justiţiei şi apreciez că s-a  realizat în bune condiţii.

În zilele următoare vom înainta Guvernului legile de punere în aplicare a codurilor de procedură, pentru a fi adoptate de Parlament în acest an.

Astfel, pachetul legislativ fundamental elaborat de minister cuprinde cele patru coduri, patru legi de punere în aplicare, cadrul normativ pentru promovarea la Înalta Curte, Legea răspunderii disciplinare, proiectul Legii personalului de specialitate, două proiecte de lege privind executarea pedepselor, un proiect de Lege privind sistemul de probaţiune.

Vom iniţia un grup de lucru pentru modificarea legilor Justiţiei, pentru a le pune în acord cu experienţa acumulată de la reforma din 2004.

Am înaintat către Guvern proiectul de modificare a Legii notarilor publici care întăreşte răspunderea disciplinară a acestora. Lucrăm la un proiect de Lege privind consilierii juridici.

Vom constitui un grup de analiză a Legii insolvenţei şi a legislaţiei bursiere, pentru că acest cadru normativ trebuie să sprijine investitorii în primul rând, nu practicanţii profesiilor respective.

În general, se poate spune că legile profesiilor liberale au fost concepute în anii 1990 – 2000 în primul rând în favoarea profesiilor şi interesul celor care le practică. E momentul să ne preocupăm mai mult de consumatori, de beneficiarii acestor servicii, şi să punem profesioniştii liberali în condiţii de concurenţă deplină, egală şi transparentă, care să stimuleze calitatea serviciilor şi scăderea costurilor.

Monopolurile nedeclarate şi nedetectate din profesiile juridice trebuie sparte. Valoarea profesională individuală trebuie stimulată. Structurile societare din profesiile juridice trebuie flexibilizate şi puse în măsură să atragă capital pentru dezvoltare şi pregătire profesională.

În domeniul elaborării legislative, Ministerul Justiţiei va sprijini în continuare mediul de afaceri, aşa cum am făcut-o prin participarea la proiecte importante, cum este cel privind managementul privat al companiilor de stat. Vom păstra un dialog permanent cu mediul de afaceri, pentru că acesta are nevoie de un cadru legislativ perfecţionat permanent, pe măsura dinamicii globalizării.

Ca o concluzie, aş spune că elaborarea cadrului normativ este o premisă esenţială a reformării Justiţiei şi a sprijinirii mediului de afaceri, dar legile nu se aplică ele singure, se aplică de către oameni.

Garanţia supremă a unei Justiţii drepte rămâne performanţa profesională a magistraţilor şi cea managerială a şefilor de instanţe şi parchete.


În domeniul penitenciar s-au făcut multe lucruri bune, dar mai sunt de făcut şi mai multe. În 2012, ne propunem, în primul rând, ameliorarea condiţiilor de deţinere a minorilor şi creşterea şanselor de reinserţie socială. Suntem preocupaţi de scăderea costurilor de operare a sistemului şi de mai buna exploatare a fondurilor fixe mobiliare şi imobiliare. Elaborarea unui concept de parteneriat public-privat pentru construirea şi administrarea unor penitenciare-pilot în sistem privat este un obiectiv fixat de minister încă din 2009 şi rămas în urmă, trebuie să recuperăm în 2012.

În domeniul probaţiunii trebuie să continuăm pregătirea sistemului pentru aplicarea Codurilor penal şi de procedură penală.

Reforma în domeniul expertizelor va continua, având ca obiectiv strategic organizarea formelor private de practică în domeniul expertizei criminalistice, cadrul normativ de bază fiind deja adoptat.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au parcurs un traiect modernizator în ultimii ani şi acest lucru va continua.


În încheierea acestei declaraţii, solicit tuturor slujitorilor Justiţiei, din sistemul judiciar, din profesiile juridice, din sistemul penitenciar, expertiză, probaţiune, din domeniul cetăţeniei sau al registrului comerţului să îşi asume ambiţia de a fi profesionişti la standarde europene, de a-şi desfăşura activitatea în deplină integritate.

Buna funcţionare a Justiţiei indică gradul de civilitate a unui stat şi a unei societăţi, indiferent de starea materială conjuncturală a acestora.

În fond, suntem cu toţii responsabili de buna funcţionare a Justiţiei, de aşezarea ei pe valorile independenţei, echidistanţei, profesionalismului, integrităţii, adevărului şi dreptăţii.

Cătălin Predoiu

Ministrul Justiţiei”

 

 

   

Scrisoare de informare

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Scrisoare de informare

 

Stimate Colege, Stimaţi Colegi,

La data de 27.05.2011 a avut loc Şedinţa Comitetului Coordonator al U.C.C.J.R, la Hotelul Împăratul Romanilor din Sibiu. Au participat vicepreşedinţii U.C.C.J.R., Prim – Vicepreşedintele, respectiv Preşedintele U.C.C.J.R. Întâlnirea a avut loc în vederea dezbaterii proiectului de modificare şi completării Legii 514/2003.

După cum bine ştiţi, la data de 20.05.2011 a avut loc o şedinţă la sediul Ministerului Justiţiei în vederea dezbaterii Proiectului Legislativ mai sus amintit. Propunerile din partea celor prezenţi sunt menţionate în procesul verbal care v-a fost comunicat.

Stimaţi Colegi, în opinia liderilor U. C.C.J.R. este un moment de cotitură şi un moment de importanţă majoră pentru profesia noastră, deoarece este momentul mult aşteptat pentru modificarea Legii 514/2003, care trebuie să recunoaştem că reglementează doar în mod superficial organizarea şi practicarea profesiei. Acest momentum favorabil a apărut în urma unui RAPORT al CURŢII de CONTURI, din care rezultă faptul că Statul Român a cheltuit sume uriaşe de bani, de ordinul sutelor de milioane de Euro pentru reprezentare juridică externalizate către casele de avocatură. Sumele menţionate în acest raport sunt atât de semnificative încât au fost puse sub semnul întrebării inclusiv de către Fondul Monetar Internaţional. Ca urmare Dl. Cătălin Predoiu în calitate de Ministru al Justiţiei trebuie să soluţioneze problema şi ca urmare a convocat această şedinţă, în cadrul căreia să se reglementeze în mod temeinic profesia de consilier juridic.

În acest sens într-un termen limită, U.C.C.J.R. trebuie să vină cu un proiect privind modificarea şi completarea legii.

Provocările sunt multiple, propunerile ministerelor sunt diferite.

A.C.C.J. Cluj şi-a asumat responsabilitatea prin organele de conducere, respectiv prin Decan să întocmească două capitole din acest proiect de lege şi anume :

1. Protecţia şi asigurarea de malpraxis, după modelul reglementat de avocaţi.

2. Reglementarea societăţilor comerciale profesionale ale consilierilor juridici, după modelul societăţilor civile ale avocaţilor.

Ceilalţi vicepreşedinţi vor întocmi alte capitole din proiectul de modificare. Pentru dezbaterea şi corectarea materialelor întocmite va avea loc Şedinţa Comitetului Coordonator al Uniunii în data de 1-2.07.2011 organizat de către A.C.C.J. Satu-Mare .

Stimaţi Colegi, din punctul nostru de vedere considerăm că societăţile profesionale care sunt înmatriculate cu obiect de activitate Cod Caen 7411 – activităţi juridice, cu modificările ulterioare, au fost înregistrate cu respectarea legii.

În acest sens în anexă vă învederăm răspunsul la interpelare al Dnei Monica Macovei, Ministrul Justiţiei, care s-a desfăşurat în Parlamentul României în data de 30.05.2005.

În cadrul şedinţei de la Sibiu s-a decis convocarea Congresului Extraordinar al U.C.C.J.R. pentru data de 25-28.08.2011.

Cu deosebită consideraţie,

Decan

Szabo Jozsef

 


Citeşte mai mult: Scrisoare de informare

 

Stimaţi Colegi

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Dorim să vă informăm că în data de 16-17 Iulie 2011, Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Cluj organizează şedinţă de lucru la Complexul Turistic Alpina Blazna din Rodna jud. Bistriţa-Năsăud.

Persoanele care doresc să participe la şedinţă sunt rugate să confirme participarea şi să facă rezervarea până la data de 30.06.2011. Participanţii care doresc rezervare la hotel vor lua legătura cu secretariatul CCJ Cluj la următorul nr. de telefon : 0725990262 sau 0264599935.

Cazarea va fi rezervată la Complexul Turistic Alpina Blazna :

Tarife:

90 Ron ( 1 persoană / cameră )

120 Ron ( 2 persoane / cameră )

170 Ron ( 3 persoane / cameră – cu pat suplimentar )

Preţul include şi micul dejun.

 

Cei care doresc să afle mai multe informaţii legate de Complexul Turistic sau obiectivele turistice au posibilitatea de a accesa site-ul: www.alpinablazna.ro Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la următorul nr. de telefon 0725 990262, 0264/599935.

   

Stimate Doamne, Stimaţi Domni

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Vă informăm că s-a convocat şedinţa Comitetului Coordonator al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România pentru data de 27.05.2011, în localitatea Sibiu, Hotel Împăratul Romanilor. Din partea Colegiului Consilierilor Juridic Cluj, participă Dl. Decan Szabo Jozsef. Revenim cu mai multe informaţii săptămâna viitoare.

 

Cu ocazia

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Cu ocazia Adunării Generale din data de 29.04.2011 s-a decis organizarea unui colocviu având ca tema modificările legislative în domeniul dreptului muncii intervenite ca urmare a modificării Codului Muncii.
Şedinţa de lucru va avea loc în data de 24.06.2011 la Cluj City Center, Calea Dorobanţilor, nr. 14-16, sala nr. 7, de la ora 17:00.
Cei care doresc să participe rugăm să confirme prezenţa prin telefon la nr. : 0264599935 sau prin mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , până la data de 17.06.2011.

   

Vă informăm

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Vă informăm că la data de 29.04.2011 Colegiul Consilierilor Juridici Cluj a organizat Adunarea Generală a Asociaţilor conform art. 15,17 din Statut la Cluj City Center, Calea Dorobanţilor, nr. 14-16 de la ora 16:00 cu următorul ordine de zi:
1. Raportul de activitate si de gestiune al decanului ACCJ Cluj
2. Exerciţiul financiar pe anul 2010
3. Diverse

 

Vicepresedinti

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Cu ocazia Congresului Ordinar al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România, organizat în mun. Braşov la data de 06. decembrie 2008, s-a propus modificarea art.33 din Statutul U.C.C.J.R. în sensul măririi ...

 

Citeşte mai mult: Vicepresedinti

   

Scopul colegiului

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Aşa cum rezultă din Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei C.C.J. Cluj scopul Colegiului constă în protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi licenţiaţi în ştiinţe juridice privind exerciţiul unitar al ...

 

Citeşte mai mult: Scopul colegiului