Inscriere

ÎNSCRIEREA ÎN COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ

Se pot înscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Cluj persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr.246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003, respectiv:

a)Este cetatean român si are domiciliul în România;
b)Are exercitiul drepturilor civile si politice;
c)Este licentiat al unei facultati de drept;
d)Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
e)Nu se afla în unul din cazurile de nedemnitate profesionala;

Nota:  Prevederea referitoare la cetatenia româna a fost modificata de prevederile Legii nr.246/2006 care precizeaza la art. 81 alin.1 “Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, daca îndeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cea prevazuta la art. 8 lit. a)”
Procedura de înscriere în profesie a consilierilor juridici cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene nu este înca disponibila din cauza lipsei metodologiei ce trebuia elaborata de Ministerul Justitiei.


Înscrierea în asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Cluj se face pe baza de dosar, care trebuie sa cuprinda pe lânga cererea tip si declaratia de adeziune, urmatoarele documente:

- copie act identitate;
- copie legalizata certificat de nastere;
- copie legalizata act stare civila - daca este cazul

- copie legalizata a diplomei de licenta sau adeverinta;
- copie legalizata carte de munca, cei care înca nu au, copie legalizata de pe contractul de munca

- adeverinta medicala - clinic sanatos (eliberata de medicul de familie);
- declaratie legalizata la notar: „Nu fac parte din alt colegiu sau asociatie profesionala”
- certificat cazier judiciar

- o fotografie în format electronic - tip jpg, rezolutie minima 400 mpx, dimensiuni – latime 38 mm x înaltime 42 mm

* În conformitate cu art. 12. din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, coroborate cu dispozi?iile art. 5 sec?iunea II din Regulamentul privind primirea stagiul si definitivarea in profesia de consilier juridic, primirea in profesia de consilier juridic si membru al Asocia?iei înscris in Tabloul Consilierilor Juridici, se efectueaza in urma sus?inerii si  promovarii examenului de admitere.  Aceste dispozi?ii vor fi implementate începând cu data de 01 ianuarie 2014. Pentru informa?ii suplimentare, nu ezitati sa ne contacta?i la sediul Colegiului.

 Pentru personele care au mai multe locuri de munca este necesar sa se depuna la dosar copii ale tuturor  contractelor de munca

 

 

Formular de inscriere
Declaratie de adeziune