Taxe si cotizatii

Taxe si cotizatii Consilieri Juridici

1. Taxa de înscriere colegiu

500 lei (include: taxa prelucrare acte, legitimatie, registre, examen de admitere în profesie)
* Se plateste la depunerea dosarului 
* Pentru absolventii instiutiilor de învatamânt superior juridic care se vor înscrie în Colegiu în primele 6 luni de la promovarea examenului de licenta, taxa de înscriere va fi de 370 RON, beneficiind astfel de o reducere de 35%.

2. Taxa registre
70 lei/set
3. Cotizatie
360 lei/an
Se poate plati lunar: 30 lei/luna
4. Împuternicire de reprezentare juridica
15 lei

5. Roba

250 lei

6. Legitimatie

10 lei
7. Eliberare adeverinta
10 lei
8. Taxa reactivare
200 lei
Taxele se pot achita:
  • În contul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj deschis la Banca Româneasca având numarul: RO11 BRMA 0999 1000 5714 8904
             sau
  • - La casieria Colegiului Consilierilor Juridici Cluj: Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 112, bl. G1, ap. 4


Sunt în situatie de suspendare persoanele care în termen de 180 zile de la scadenta nu si-au respectat obligatiile profesionale.
* În conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul CCJ Cluj, obligatiilor evaluabile în bani aflate la scadenta pe o perioada mai veche de 120 de zile li se vor aplica penalitati în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere.
(Conform Statutul Profesiei de Consilier Juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684/29.07.2004)